AKSAN Çelik Dövme, aşağıdaki değer ve ilkeler doğrultusunda müşterileri ve çalışanları ile uzun süreli iş ilişkileri kurar:

 • Güvenilir olma
 • Uzun soluklu müşteri-tedarikçi ilişkisi
 • Müşteri memnuniyeti
 • Müşteriye özel hızlı ve esnek tasarım
 • Düşük maliyet hedefi
 • Zamanında kaliteli ürün teslim etme
 • Hedef doğrultusunda performans iyileştirme
 • Sürekli iyileştirme
 • Sürekli ulaşılabilir olma
 • Çalışan memnuniyeti
 • Çalışanları ile uzun vadeli çalışma
 • Üniversite ve enstitülerle yakın işbirliği
 • Gelişen teknolojiyi takip etme ve uygulama

Misyon:
Kaynaklarını etkin kullanmak suretiyle, müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve müşteri ve çalışanları ile uzun vadeli çalışmak.
Müşterimize, çalışanlarımıza, çevremize olan sorumluluklarımızı örnek iş ahlakı ile yerine getirmek


Vizyon:
Gelişen teknolojiye ayak uydurarak ve güvenilirliği ile konusunda, tercih edilen firma olmak.